loading

2023.07.21 – Piątek 15 tygodnia zwykłego

  • Jaką rolę w moim życiu odgrywa Eucharystia, dzięki której i ja przechodzę ze śmierci do życia?
  • Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?
  • W jaki sposób staram się zachować istotę przykazań, którą jest miłość do Boga?
jest