loading

2023.08.14 – ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

  • Jakie uczucia przeważają w mojej relacji do Boga? Czy jest wśród nich dobrze pojęta bojaźń Boża?
  • Jak często opowiadam Bogu o moich trudnościach w relacjach z innymi ludźmi?
  • Co pomaga mi w odkrywaniu woli Bożej w moim życiu?