loading

2023.08.21 – ŚW. PIUSA X

  • Co sprawia, że podejmuję na nowo decyzję o powrocie do Boga?
  • Jak przeżywam codzienną Eucharystię?
  • Co dla mnie oznacza wyrzeczenie się wielu posiadłości, by pójść za Jezusem?