loading

2023.08.24 – ŚW. BARTŁOMIEJA

  • Jak rozumiem swoje zadanie, by być apostołem we wspólnocie Kościoła?
  • Jakie jest moje najbardziej osobiste doświadczenie spotkania z Bogiem?
  • W jakich sytuacjach najtrudniej mi uwielbiać Boga? Dlaczego?