loading

2023.09.05 – Wtorek 22 tygodnia zwykłego

  • Jakie emocje rodzą się we mnie, gdy myślę o sądzie ostatecznym?
  • Jak często rozmawiam z innymi osobami, na przykład moimi bliskimi, na temat wiary?
  • Jak posługuję się darem mowy?
  • Czy moje słowa bywają krzykiem, wyrazem przemocy wobec innych?
  • Jeśli tak bywa, to jak często przepraszam osoby, wobec których źle się zachowałem?