loading

2023.09.13 – ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

  • Którzy święci są dla mnie przykładem do naśladowania?
  • Do których grzechów już się przyzwyczaiłem? Czy podejmę trud wyspowiadania się z nich w najbliższym czasie?
  • Do której kategorii osób należę: błogosławionych czy do tych, do których Jezus mówi „biada”?