loading

2023.09.24 – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Co robię, aby przeżywać Eucharystię nie jako bierny widz, ale czynny uczestnik?
  • W czym objawia się moje nieustanne dążenie do nawrócenia?
  • Jak często czuję się traktowany niesprawiedliwie, w domu, pracy, szkole?
  • Jak reaguję w tych sytuacjach?