loading

2023.10.12 – Czwartek 27 tygodnia zwykłego

  • Jak postrzegam świętość i grzeszność Kościoła?
  • W jaki sposób staram się być wzorem do naśladowania dla innych?
  • A kto dla mnie jest takim wzorem?
  • Jak bardzo jestem wytrwały w swojej modlitwie?
  • Jak szybko się zniechęcam, nie widząc zbytnio owoców mojej modlitwy lub też nie otrzymując tego, o co się modlę?