loading

2023.10.16 – ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

  • Jakie jest moje powołanie? Czy już je w pełni rozpoznałem?
  • Jaka jest moja codzienność?
  • W jaki sposób swoim postępowaniem daję świadectwo przynależności do Chrystusa?
  • Jak traktuję ludzi, którzy mają odmienne poglądy od moich, w tym także religijne?