loading

2023.10.17 – ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO

  • Jak często mogę z całym przekonaniem powtórzyć za św. Pawłem: Ja nie wstydzę się Ewangelii?
  • Dlaczego praktykuję swoją wiarę?
  • Jakie poświęcenia jestem gotów przyjąć na siebie ze względu na wiarę w Trójjedynego Boga?
jest