loading

2023.11.01 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

  • W jaki sposób naśladuję przykład Jezusa, który przeszedł przez życie, wszystkim dobrze czyniąc?
  • W jaki sposób wyrażam swą cześć do świętych, którzy już cieszą się szczęściem w królestwie Bożym?
  • Które błogosławieństwa Jezusa mogą się stać programem mojego życia?
jest