loading

2023.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – DRUGA MSZA

  • Jak dziękuję Jezusowi Chrystusowi za otrzymany od Niego dar zbawienia?
  • Jakie myśli i uczucia żywię, gdy staję nad mogiłą swoich bliskich?
  • W jaki sposób mogę pocieszyć osoby przeżywające żałobę po śmierci swych bliskich?
jest