loading

2023.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – PIERWSZA MSZA

  • Jak często modlę się za zmarłych, którzy potrzebują mojej pomocy duchowej?
  • W jaki sposób okazuję Bogu wdzięczność za życie doczesne i wieczne?
  • W jakim stopniu orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa ożywia moją nadzieję na życie wieczne?