loading

2023.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – TRZECIA MSZA

  • W jaki sposób wcielam w życie zalecenie Jezusa, by żyć bez zbytniego przywiązania do doczesnych dóbr materialnych?
  • Jak często myśl o śmierci napełnia mnie lękiem i niepokojem? Dlaczego tak się dzieje?
  • Jakie słowa Pisma Świętego mogą ożywić moją chrześcijańską nadzieję na życie wieczne?
jest