loading

2023.11.11 – ŚW. MARCINA Z TOURS

  • W jaki sposób włączam się w działalność apostolską Kościoła?
  • Jak wspieram działalność misjonarzy głoszących Ewangelię w odległych krajach?
  • Jaki jest mój stosunek do dóbr materialnych?