loading

2023.11.13 – ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA

  • Jak traktuję Boga obecnego w moim życiu?
  • Co czynię, by oprzeć się pokusom prowadzącym do grzechu?
  • Jak reaguję na złe zachowania i czyny osób ze swej rodziny lub z dalszego środowiska?
jest