loading

2023.12.24 – 4 NIEDZIELA ADWENTU

  • Jakie cele towarzyszą mi w życiu?
  • Jak często myślę o moim zbawieniu?
  • Jaki jest mój sposób na zrozumienie wiary?
  • Jakie jest moje zaangażowanie w życie parafii?
  • W jaki sposób wykorzystuję dary, zdolności i łaski otrzymane od Boga?
  • W czym jestem szczególnie dobry?
jest