loading

2024.01.04 – Czwartek przed Objawieniem Pańskim

  • Jak wygląda moje poszukiwanie Jezusa?
  • Jak bardzo za Nim tęsknię?
  • Co mogę powiedzieć o mojej miłości wobec bliźnich?
  • A co o uczciwości w postępowaniu?
  • Jak często mi jej brakuje?
  • A jak często jest ona moją cechą charakterystyczną? Stylem życia i działania?
  • Co dziś wyrzuca mi najmocniej moje sumienie?