loading

2024.01.19 – ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

  • Jak reaguję w sytuacjach, w których mam możliwość odegrania się na tych, którzy wyrządzili mi jakieś zło?
  • Jak przeżywam sytuacje, w których doświadczam niesprawiedliwej oceny, wrogości, złego traktowania?
  • Jak reaguję na Boże wezwania i propozycje rozeznane na osobistej modlitwie?
  • Co czuję, gdy czytam fragment o powołaniu apostołów?
  • Jakie przemyślenia we mnie on budzi?
jest