loading

2024.01.25 – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

  • Jakie wydarzenia (w ostatnim czasie) na nowo skierowały moje serce ku Bogu?
  • Czym jest dla mnie nawrócenie?
  • Co sprawia, że się nawracam?
  • Jaki mam stosunek do Ewangelii?
  • Jak często po nią sięgam?
  • Czego w niej szukam?