loading

2024.02.01 – Czwartek 4 tygodnia zwykłego

  • Którą z bogatego arsenału cech króla Dawida dostrzegam w swoim życiu najwyraźniej?
  • W jaki sposób zwracam się do Boga w mojej osobistej modlitwie?
  • W jaki sposób przejawiam swoją odpowiedzialność za misyjne powołanie Kościoła?
  • Jakie jest moje zaangażowanie misyjne w środowisku, w którym żyję?
jest