loading

2024.02.06 – ŚWIĘTYCH PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY

  • Jaka jest moja świadomość misyjności Kościoła? Co z tego wynika dla mnie i mojego życia?
  • Które obszary świata przyrody najbardziej kierują moje myśli do Boga?
  • Ile czasu w swoim życiu poświęcam na adorację Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie?
  • W jakich sferach swojego zachowania dostrzegam najwięcej braków szczerości?
jest