loading

2024.02.19 – Poniedziałek 1 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jak oceniam swoje relacje z bliźnimi, którzy otaczają mnie na co dzień?
  • Jak często i w jaki sposób modlę się do Boga za bliskie mi osoby?
  • Jakie uczucia, wewnętrzne przeżycia, rodzi we mnie prawda o końcu świata i Sądzie Ostatecznym?
  • Kogo dostrzegam w Jezusie sądzącym świat?
  • Bardziej sprawiedliwego sędziego czy miłosiernego dawcę zbawienia?
jest