loading

2024.02.26 – Poniedziałek 2 tygodnia Wielkiego Postu

  • W jaki sposób traktuję swoje ciało?
  • Jak wygląda mój rachunek sumienia?
  • Jak często go czynię?
  • Co dla mnie oznacza prawda o nieskończonym miłosierdziu Bożym?
  • Jak wyrażam Bogu wdzięczność za Jego miłosierdzie wobec mnie?
jest