loading

2024.03.04 – ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

  • Co mi daje największą radość w służbie Bożej?
  • W czym się objawia moja przyjaźń z Bogiem i bliźnimi?
  • Jaka przysięga, zobowiązanie była dla mnie najtrudniejsza do dotrzymania i dlaczego?
  • Na jakim jestem etapie drogi do Boga?
  • Jak gorliwie dążę do osiągnięcia w Nim doskonałości?
  • Od jakich rzeczy doczesnych powinienem oderwać się najbardziej?
  • Które Boże napomnienia najłatwiej mi zachować, a które najtrudniej?