loading

2024.03.05 – Wtorek 3 tygodnia Wielkiego Postu

  • Czyim jestem dłużnikiem i co jestem winny innym ludziom?
  • Jak traktuję tych, którzy są ode mnie zależni?
  • Jak często i w jaki sposób okazuję innym przebaczenie i miłosierdzie?
  • W czym przejawia się Boże miłosierdzie w moim życiu?
  • Za co jestem Bogu szczególnie wdzięczny?
  • Jak postępuję w przypadku trudności – jakie są moje działania i jaka jest moja modlitwa?
jest