loading

2024.03.10 – 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  • Jak w dzisiejszym świecie świadczę o mojej wierze?
  • W jaki sposób otwieram się na Bożą łaskę?
  • W czym przejawia się moja wiara w Boga?
jest