loading

2024.03.11 – Poniedziałek 4 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jakie życie prowadzę – czy jest to nowe życie w Chrystusie?
  • Jakich znaków Bożych doznałem w swoim życiu?
  • W jaki sposób dziękuję Bogu za wszystko, co mi uczynił?

jest