loading

2024.03.12 – Wtorek 4 tygodnia Wielkiego Postu

  • W jakich sferach potrzebuję uzdrowienia?
  • W jaki sposób pomagam innym zbliżyć się do Chrystusa?
  • Za jakie łaski chcę dziś szczególnie podziękować Bogu i dlaczego?
jest