loading

2024.03.13 – Środa 4 tygodnia Wielkiego Postu

  • W jaki sposób pełnię wolę Ojca?
  • Jak w moim życiu objawia się łagodność i miłosierdzie Boga?
  • Jak często proszę o odpuszczenie grzechów?