loading

2024.03.14 – Czwartek 4 tygodnia Wielkiego Postu

  • Za kogo najczęściej się modlę?
  • O co proszę Boga w intencji tych osób?
  • Czy prócz Boga prawdziwego mam jakichś innych bogów? Jakich?