loading

2024.04.03 – Środa w Oktawie Wielkanocy

  • W kim częściej się odnajduję: w osobie potrzebującej pomocy czy niosącej pomoc?
  • W jaki sposób szukam Boga?
  • Jak wyglądają moje rozmowy z Bogiem?
  • W jaki sposób otwieram się na drugiego człowieka?