loading

2024.04.08 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

  • Na ile chcę pełnić wolę Bożą, a na ile realizuję własny plan na życie?
  • Co robię w sytuacji, kiedy rozeznaję, że Pan Bóg oczekuje ode mnie innych decyzji i wyborów?
  • Jakiego rodzaju ofiary składam Bogu?
  • Na ile mnie to kosztuje, a na ile mi zbywa?
  • Kim jest dla mnie Maryja?

jest