loading

2024.04.11 – Czwartek 2 tygodnia Wielkanocy

  • Kiedy i w jakich okolicznościach jest mi trudno dawać świadectwo o mojej przynależności do Boga?
  • Na ile pamiętam o prawdzie, że wszystko, co daję innym, do mnie wróci?
  • W jaki sposób reaguję na człowieka, od którego spotkała mnie krzywda?
  • Jak często się za niego modlę?
  • Jaka jest moja wiara?