loading

2024.04.30 – Wtorek 5 tygodnia Wielkanocy

  • Co sprawia, że moja wiara się umacnia?
  • Jak często koncentruję się na własnych problemach?
  • W jaki sposób daję świadectwo mojej wiary?
  • Na ile otwieram się na Boży pokój?
  • Jak bardzo jestem przekonany o tym, że Pan Bóg udziela mi łask bez moich zasług?
  • A jak silne jest moje przekonanie, że na łaskę Boga muszę sobie zasłużyć?
  • Jak przejawia się w moim życiu ta postawa – zasługiwania na Bożą łaskę?
jest