loading

2024.05.09 – Czwartek 6 tygodnia Wielkanocy

  • W jaki sposób kształtuję w sobie świadomość, że praca ludzka jest uczestnictwem w dziele Boga?
  • Jakie znaczenie ma dla mnie cnota pracowitości?
  • Za jakie chwile, które w moim życiu napełniły mnie radością, chciałbym podziękować Bogu?