loading

2024.06.14 – BŁ. MICHAŁA KOZALA

  • Jak często składam swoje życie w ręce Pana Boga?
  • Z czym się zmagam w swoim życiu: z utratą sensu, wypaleniem, lękiem?
  • Jakiego Boga odkrywam na kartach Pisma Świętego?
  • Jakimi uczuciami wypełnione jest moje serce?
  • Jak często myśli mojego serca są zestrojone z moim zachowaniem?