loading

2024.06.30 – 13 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Których przestrzeni mojego życia nie potrafię naświetlić obecnością Pana?
  • Jak definiuję śmierć?/Czym jest dla mnie śmierć?
  • Czym zostałem obdarowany przez Pana?
  • Gdzie najczęściej poszukuję uzdrawiającego dotyku Jezusa: w sakramentach, słowie Bożym, wspólnocie, na adoracji?