loading

2024.07.03 – ŚW. TOMASZA

  • Co czynię, gdy chwieje się moja wiara lub gdy mam trudności z przyjęciem prawd podawanych przez Kościół do wierzenia?
  • Jaki autorytet ma dla mnie nauka apostołów, przekazana w ich listach i umieszczona wśród ksiąg Nowego Testamentu?
  • Jak wygląda moja codzienna modlitwa poranna lub wieczorna?
jest