loading

2024.07.04 – Czwartek 13 tygodnia zwykłego

  • Jaki autorytet mają dla mnie przykazania zawarte w Bożym Dekalogu?
  • Co czynię, by posłusznie wypełniać Boże nakazy i zakazy?
  • Jak głęboka jest moja wiara w odpuszczenie grzechów, którego udziela mi Bóg za pośrednictwem spowiednika?
jest