loading

2024.07.14 – 15 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jak dziękuję Jezusowi Chrystusowi za dokonane przez Niego dzieło zbawienia?
  • Jak swymi czynami i słowami świadczę o tym, że jestem chrześcijaninem?
  • Co czynię, by coraz lepiej rozeznawać wolę Bożą i według niej postępować?

jest