loading

2024.07.21 – 16 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jak okazuję ufność wobec Boga, który kieruje moim życiem?
  • Jak traktuję tych, którzy mają poglądy odmienne od moich?
  • W jaki sposób okazuję troskę o tych, którzy odeszli od Kościoła?
  • Jak mogę wypełnić zadanie pasterza w swojej rodzinie?
jest