loading

2018.09.01 – sobota 21 tygodnia w ciągu roku

  • Jak ważne jest dla mnie posłuszeństwo w słuchaniu słów Boga?
  • Jak często usłyszane w sercu słowo przekazuję dalej, innym ludziom, aby oni także mogli się rozwijać?
  • Jak w swojej codzienności współtworzę środowisko, w którym moi bliscy mogliby wzrastać w miłości?
  • O czym myślę podczas liturgii słowa na Mszy św.?
  • Co zajmuje moje serce, moje myśli?