loading

Czwartek 1 tygodnia Wielkiego Postu

  • Ile czasu każdego dnia poświęcam modlitwie?
  • Ile w niej jest prośby, a ile bezinteresownego uwielbienia Boga?
  • Jak postrzegam sens trudnych wydarzeń w moim życiu? Na przykład porażek, chorób, krytyki ze strony innych?
  • O co najczęściej się modlę?
  • Jaką rolę w mojej modlitwie prośby odgrywa pragnienie poznania i pełnienia woli Boga?
jest