loading

2018.08.02 – czwartek 17 tygodnia w ciągu roku

  • Jaką przyjmuję postawę wobec moich współbraci, którzy modlą się razem ze mną w kościele?
  • Jak traktuję swoje słabości i grzechy?
  • Jak często potrafię przyznać się do nich i wytrwale podnosić z upadku?
  • Jak wygląda moja formacja chrześcijańska?