loading

2018.08.03 – piątek 17 tygodnia w ciągu roku

  • Jak zachowuję się w sytuacjach, w których widzę, że ktoś czyni zło?
  • Jak przyjmuję upomnienie i krytykę?
  • Jak często potrafię napominać z miłością?
  • Jakich słów używam, aby nazwać zło i nie potępiać błądzącego?