loading

2018.08 – św. Jacka

  • W jaki sposób głoszę Ewangelię w miejscu mojego życia, w domu, pracy?
  • W jaki sposób podchodzę do osób powierzonych mi przez Boga?
  • Jak pomagam im pogłębiać ich relację z Bogiem?
  • Czym jest dla mnie wierność Ewangelii?
  • Jak często próbuję naginać prawdy Ewangelii i przykazania po to, aby się podobać ludziom?