loading

1. Prefacja na Mszę za nowożeńców nr 79 – Godność małżeństwa

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty łączysz związki małżeńskie słodkim jarzmem miłości * i nierozerwalnym węzłem pokoju, * aby czysta płodność świętych małżeństw służyła pomnażaniu Twoich przybranych dzieci. * Twoja bowiem opatrzność, Panie, i Twoja łaska w niewysłowiony sposób do tego prowadzi, * że ludzie zrodzeni dla wzbogacenia świata, * przez chrzest zostają odrodzeni i powiększają Twój Kościół, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty…

jest