loading

1. Prefacja o Duchu Świętym nr 53 – Duch Święty darem Chrystusa dla Kościoła

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wstąpił do nieba i siedząc po Twojej prawicy * zesłał na przybrane dzieci obiecanego Ducha Świętego. Dlatego teraz i na wieki z wszystkimi chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, wołając: Święty…