loading

2. Modlitwa Eucharystyczna o Tajemnicy Pojednania nr 97 – Pojednanie z Bogiem fundamentem ludzkiej zgody

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie * i Ciebie wysławiali, Boże wszechmogący i wieczny, * za przedziwne dzieło odkupienia * w Chrystusie, naszym Zbawicielu. Poznajemy Twoją miłość ojcowską, * gdy kruszysz twarde ludzkie serca, * i w świecie rozdartym przez walki i niezgodę * czynisz człowieka gotowym do pojednania. * Ty mocą Ducha działasz w głębiach serca, * aby nieprzyjaciele szukali zgody, * w przeciwnicy podali sobie rękę * i ludy doszły do jedności. * Twój dar, Ojcze, sprawia, * że szczere szukanie pokoju gasi spory, * miłość zwycięża nienawiść, * a pragnienie zemsty ustaje przez przebaczenie. I my zjednoczeni z Aniołami śpiewającymi Twą chwałę, * zanosimy z radością hymn dziękczynienia i uwielbienia: Święty…

jest